Mermer ili mramor je karbonatna stena koja vodi poreklo od eruptivnih ili taložnih stena. Reč “mermer” vodi poreklo od Grčke reči marmaron, što znači “kristalni kamen” ili “sjajna stena.” Sastavljena je od minerala sličnih krečnjaku. Iako spada u trajno dekorativno i...

opširnije