Društvena odgovornost

Svojom društvenom odgovornošću i poslovanjem nastojimo da dajemo dobar primer drugim firmama i kompanijama

Firma „Granit Liješće“ je u potpunosti svesna značaja društvene odgovornosti.

Svojom politikom poslovanja i radnom etikom želimo da doprinesemo izgradnji što boljeg i sigurnijeg odnosa sa našim kupcima, partnerima i zaposlenima.
„Granit Liješće“ vodi računa o zajednici u kojoj poslujemo, i na taj način želimo da doprinesemo razvoju društvene svesti i kvaliteta života.
Društveno smo odgovorni prema:
  • Kupcima: Pružamo kvalitetne usluge i proizvoda po vrlo pristupačnim cenama
  • Zaposlenima: stvaranjem sigurnog radnog okruženja, kao i kreiranjem politike firme u okviru koje se pre svega poštuju osnovna ljudska prava i slobode
  • Poslovnim partnerima: održavanjem što boljih poslovnih odnosa i ispunjavanjem sopstvenih poslovnih obaveza
  • Društvenoj zajednici: kroz učestvovanje u brojnim humanitarnim i donatorskim akcijama, kao i kroz različite vidove sponzorstva

Svojim poslovanjem nastojimo da ispunjavamo svoju odgovornost, jer želimo da ostvarimo poziciju poštovanog člana društvene zajednice i da tim doprinesemo zaštiti ljudskih prava i životne sredine.

Pin It on Pinterest

Share This